ο διακόπτης οπτικών ινών

διακόπτης οπτικής ίνας, διακόπτης οπτικής ίνας, Οπτικών ινών Switch.