Συνημμένα οπτικών ινών

οπτικά συνημμένα, Περίφραξη ινών, ηλεκτρικά συνημμένα.