Οπτικών Ινών Splitter

Οπτικών ινών Splitter, οπτικών ινών διαίρεσης, θραύστης οπτικών ινών.