Οπτικών Ινών Splitter

θραύστης οπτικών ινών, θραύστης οπτικής ίνας, οπτικός θραύστης ινών.