οπτικός πομποδέκτης SFP

πομποδέκτης οπτικής ίνας, Πομποδέκτης Ethernet Gigabit, οπτικός πομποδέκτης ινών.