Δύναμη άνω του σημείου εισόδου Ethernet

Διοικούμενος διακόπτης σημείου εισόδου, ethernet σημείο εισόδου διακοπτών, διακόπτης δικτύων σημείου εισόδου.